Tuesday, November 22, 2011

Գեղեցիկ սեր…եղբայրություն... որն է ավելի ուժեղ, դժվար է պատասխանել:

Գեղեցիկ սիրո մի պատմություն: Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, քանի դեռ չկան խանգարող հանգամանքներ: Եբայրը` խանգարող հանգամա՞նք: Միգուցե աղջկա միամտությու՞ն: Թե մտածված դավաճանությու՞ն:
Մի պատմություն, որ պատմում է սիրո մասին: Սեր` գեղեցի՞կ, թե դաժա՞ն: Սեր` որ կարող է անգամ սպանել, և պատճառ լինել հանցագործության: Նաև կարող է անչապ գեղեցիկ լինել, ռոմանտիկ, և նույնիսկ նախանձելու չափ գրավիչ:
<<Ու՞մ է պետք խոստովանանքդ, ափսոսանքդ ուշացած...>> - այս խոսքերը միգուցե կնկարագրեն, թե ինչքանով իմաստավոր է միակողմանի սերը, որ ձեռք է բերվել արյան գնով:
Արդյո՞ք կարելի է ներել, վերադարցնել հին օրերը: Միգուցե մնում է սպանե՞լ հիշողությունները ջերմ: Իսկ ինչպիսի դրամատիկ հույզեր են եղել....ախար ո՞նց… ի՞նչպես... ի՞նչ անել:
Շուտով` «Շանթ»-ի եթերում, նոր` < < Եդեմի Գաղտնիքները>>  սերիալը: Դիտեք և առաջինը իմացեք իրադարձությունների զարգացումը:

No comments:

Post a Comment