Monday, November 28, 2011

Ուլտրա մութ

Վերջապես մեկնարկեց բոլորի կողմից շատ սպասված այս նախագիծը: 
Երեկ` 27.11.2011, <<հերոսների>> առաջին հնգյակը մասնակցեց խաղին: Դժվար է ասել, թե արդյոք ստացվեց վախենալու հաղորդում, քանի որ ամբողջ հաղորդումը լի էր խինդ ու ծիծաղով: 
Հետաքրքիր էին նաև բոլոր <<հերոսները>> առանձին-առանձին վերցված, որպես օրիգինալ կերպարներ: 
Նայելուց կարելի է վախենալ, սարսափել, ստանալ ադրենալին: Սակայն կարելի է նաև լիաթոք ուրախանալ, ծիծաղել <<հերոսների արկածների>> վրա: Մի խոսքով Շանթ ՀՏ հերթական պրոյեկտը հաջողվեց :) Սպասենք նորանոր <<արկածների>>:


No comments:

Post a Comment